Latest Posts

En köksrenovering = Hälsosammare liv?

Det finns många anledningar till att göra en köksrenovering. En anledning är att det kan höja värdet på bostaden, en annan är att du kan optimera energiförbrukningen och höja säkerheten genom att byta vitvaror. Ytterligare en anledning är att det blir roligare att vistas i köket.

Det sistnämnda får en rad ringar på vattnet. När det är roligare att vara i köket tenderar vi att spendera mer tid med familj och vänner, skippa hämtmaten, äta mer frukt och grönt och hålla i bjudningar oftare.

En undersökning, som gjordes av en inredningstidning, visade just på dessa saker. Det var över 15 000 som medverkare, från flertalet olika länder. Ett av de länder som medverkade var Sverige.

Resultaten visade att svenskar i allmänhet lever lite hälsosammare efter en köksrenovering. Bland annat var det över 20 % som uppgav att de äter mer frukt och grönt efter renoveringen. Nästan hälften uppgav att de lagar mer mat hemma, medan ungefär en tredje sa att de äter mindre hämtmat.

Över hälften uppgav att de spenderar mer tid med familjen i köket efter renoveringen. Om det här leder till mer kvalitetstid med familjen totalt, så kan det ha mycket goda effekter på välmåendet. Studier pekar bland annat på följande:

  • Människor som spenderar mer tid med familjen lever längre. Detta tack vare stärkta sociala band.
  • Många människor påverkas att ha en mer hälsosam livsstil när de spenderar tid med familj och nära vänner.
  • Att prata med familj och nära vänner kan minska stress.
  • Barn kan få bättre självförtroende och självkänsla när de spenderar mycket tid med familjen.

Givetvis krävs ingen köksrenovering för att spendera mer tid med familjen. Samtidigt är det just det som är mönstret, och kanske är det en positiv bieffekt för er familj också.

Svenskar skiljer sig lite från sydeuropéer på det här sättet. I länder som Spanien, Frankrike och Italien använder man ofta köket just för matlagningen. I Sverige är det för många hemmets viktigaste rum – och då inte bara för matlagning, utan även för att umgås i.

Sverige placerade sig ungefär i mitten av de undersökta länderna, när de fick frågan om hur ofta de lagade mat hemma. Över 60 procent av svenskarna för köksrenovering uppgav att de lagade mat hemma varje dag. En femtedel lagar mat fem till sex dagar i veckan och 12 procent tre till fyra dagar i veckan. Enbart två procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de lagade mat hemma en till två dagar i veckan.

Något som svenskarna stack ut lite på, var summorna som de tillfrågade lägger på sin köksrenovering. Det är nästan var femte svensk som lägger över en kvarts miljon på sin köksrenovering. En av tjugo svenskar lägger över en halv miljon. Det vanligaste är dock att man lägger mellan 100 001 och 250 000 kronor – ett intervall som 35 % av de tillfrågade uppgav att de befann sig i. Därefter hittar vi intervallet 50 001 till 100 000 kronor, som en fjärdedel av svenskarna lägger på sin köksrenovering.

Stort val inför begravning – urna eller kista?

När man planerar en begravning för en anhörig som avlidit behöver man ganska tidigt i processen fatta ett beslut kring om ceremonin ska utföras med en kista eller en urna. Har personen som avlidit inte lämnat några specifika önskemål efter sig är det anhörigas beslut att fatta. Hos en begravningsbyrå får man stöd och råd i frågan och dessutom bra information kring dom olika alternativen.

Fundera över ceremonin och den avlidnes önskemål

När man planerar en begravning är det mycket att tänka på och en annan viktig detalj som kan avgöra frågan om man ska välja kista eller urna till ceremonin är var den ska hållas. Med en kista är man begränsad vad gäller plats, medans man med en urna kan befinna sig i stort sett vart som helst. Vet man med sig att den avlidne hade en särskild plats någonstans i naturen där han eller hon gillade att vistas kanske det är en bra plats att hålla ceremonin på. Detta innebär dock att man måste välja en borgerlig begravning.

Känner man att man har många frågetecken att räta ut kring detta kan en begravningsbyrå vara till bra hjälp. Kanske kommer man fram till att en traditionell ceremoni är det bästa men även då behöver valet göras.

Viktigt med kista för vissa religioner

Tidigare var det vanligt med jordbegravning i Sverige, det vill säga att kroppen begravs som den är tillsammans med kistan. I många religioner är det fortfarande så och att ha en kista vid ceremonin är då det enda alternativet för en begravningsbyrå göteborg. Även om den avlidne tillhör en annan religion kan man vända sig till en begravningsbyrå för att få hjälp med både planeringen och genomförandet. Dom flesta byråer är väl insatta i olika religioners ritualer och ceremonier i samband med dödsfall och kan bistå med bra hjälp med alltifrån val av kista till utformning och planering av det sista avskedet.

Dom flesta svenskar vill bli kremerade

Idag väljer dom flesta svenskar att bli kremerade istället för jordbegravda. Det är också det vanligaste alternativet även när den avlidne inte hunnit lämna efter sig några specifika önskemål. Däremot väljer vissa att ha kista vid ceremonin för att sedan kremera kroppen men det går alltså bra att kremera även innan ceremonin.

Väljer man det senare alternativet behöver man bara köpa en kremeringskista och man kan på så vis komma undan billigare. Finns det dåligt med tillgångar i dödsboet kan det vara ett bra alternativ – och avskedet kan bli minst lika fint och personligt ändå. Oavsett val hjälper den begravningsbyrå man valt till med allt det praktiska så att allt blir som man önskar.

VVS & Rörläggeri – Tvätta fasaden i tre enkla steg

Självklart är det möjligt att köpa in tjänster som fasadtvätt och målning men det är inte speciellt svårt och kan vara riktigt trevligt att göra tillsammans några sommardagar. Här går vi igenom hur du tvättar fasaden innan eventuell lagning och grundmålning kan ske.

Skydda – Fönster och växter

Är det mögelsporer eller annat biologiskt som växer på fasaden kommer det inte räcka med högtryckstvätt utan man behöver ha på medel som går på djupet och tar bort detta. I detta fall bör första steget vara att skydda fönster och växter.

Fasadtvätt kan nämligen skapa en viss missfärgning på glas. Det är ingen fara om det kommer på glaset och det torkas bort relativt snart med en fuktig trasa. Men när man genomför tvättning av en större fasad blir det svårt att ha kontroll på alla fönster. Enklaste är helt enkelt att plasta in dem med byggplast och maskeringstejp.

Har du växter precis vid fasaden finns även en fördel att lägga en stor plast över dem. Kom däremot ihåg att vika upp denna när ni nte längre jobbar. En solig sommardag kan plasten skapa mycket hög värme för växterna och bli som ett växthus. Det är därför viktigt att det kommer in luft.

Tvätten – Gör ren fasaden

Börja med att spola av fasaden. Nu kommer grov smuts att försvinna. Applicera sedan rengöringsmedlet. OBS – Läs alltid på flaskan hur vätskan ska spädas och appliceras. Det kan vara något olika mellan olika märken och fabrikat.

Enklast appliceras fasadtvätt med borste eller svamp. Detta något beroende på hur lätt det är att nå de olika delarna av fasaden som ska tvättas. Låt det verka den tid som står på förpackningen.

Skölj bort – Klart?

När fasadtvätten har fått verka är det dags att spola bort det från fasaden. Man behöver generellt inte ta hänsyn till var detta spolas bort då det är miljömässigt ofarliga vätskor.

Spola inte rakt på fasaden. Detta speciellt inte om det är trä då detta kan pressa in den fasadtvätt som applicerats i träet. Det är bättre och mer effektivt att skölja så att medlet spolas bort åt sidan.

Behövs alg- och mögelmedel?

Ibland uppfattar konsumenter att fasadtvätt och alg- och mögeltvätt är samma sak. Därmed används fasadtvätt även i det fall som det finns alger och mögel. Men har du problem med mögel måste först ett speciellt medel appliceras för att detta ska dö. När behandlingen är klar kan sedan vanlig fasadtvätt användas för att rengöra fasaden från resterande smuts.