Bostadsrättsföreningens styrelse och dess rörmokare

I alla bostadsrättsföreningar finns en styrelse som har ansvar för att förvalta föreningen. Detta både ur ett ekonomiskt perspektiv och genom att underhålla fastigheterna och dess omgivning. Sammantaget så är det styrelsen som är ansvarig för föreningens fastighetsförvaltning. Detta oavsett om man utför arbetet själv eller köper in denna tjänst.

Det är på årsmötet för en bostadsrättsförening som kommande års styrelse utses. Alla medlemmar har rätten att lämna in önskemål på vem de anser borde sitta i styrelsen och även vara med och rösta på de förslag som kommer in. Därmed blir styrelsen medlemmarnas representanter i kontakt med kommunen, förvaltningsföretag, banken m.m.

De allra flesta som sitter i denna styrelse har ingen formell utbildning av fastighetsförvaltning och behöver därmed köpa in tjänster från olika företag. Det kan vara allt från ekonomisk förvaltning och bokföring till hantverkare som underhåller husen. Ett vanligt alternativ är at styrelsen tar kontakt med flera olika förvaltare, jämför deras tjänster och sedan köper en komplett fastighetsförvaltning. Därmed låter man proffs ta hand om förvaltningen. Det kostar visserligen mer än om man själva skulle lagt ner tid på detta men samtidigt blir det mer effektivt skött vilket i längden kan innebära en bättre ekonomisk utveckling för föreningen.

De två förvaltningsgrenar som kan köpas in är ekonomisk förvaltning samt teknisk förvaltning. Det första innebär att man får hjälp med budget, hyresavtal, likviditet, lån och andra ekonomiska frågor. Det andra innebär att man får hjälp med underhåll och planering av renoveringar av de fastigheter som föreningen består av. Fastighetsförvaltning brukar delas upp mot dessa två inriktningar och det är relativt många föreningar som väljer att köpa in bägge dessa just eftersom man då vet att proffs sköter förvaltningen på ett långsiktigt sätt.