En köksrenovering = Hälsosammare liv?

Det finns många anledningar till att göra en köksrenovering. En anledning är att det kan höja värdet på bostaden, en annan är att du kan optimera energiförbrukningen och höja säkerheten genom att byta vitvaror. Ytterligare en anledning är att det blir roligare att vistas i köket.

Det sistnämnda får en rad ringar på vattnet. När det är roligare att vara i köket tenderar vi att spendera mer tid med familj och vänner, skippa hämtmaten, äta mer frukt och grönt och hålla i bjudningar oftare.

En undersökning, som gjordes av en inredningstidning, visade just på dessa saker. Det var över 15 000 som medverkare, från flertalet olika länder. Ett av de länder som medverkade var Sverige.

Resultaten visade att svenskar i allmänhet lever lite hälsosammare efter en köksrenovering. Bland annat var det över 20 % som uppgav att de äter mer frukt och grönt efter renoveringen. Nästan hälften uppgav att de lagar mer mat hemma, medan ungefär en tredje sa att de äter mindre hämtmat.

Över hälften uppgav att de spenderar mer tid med familjen i köket efter renoveringen. Om det här leder till mer kvalitetstid med familjen totalt, så kan det ha mycket goda effekter på välmåendet. Studier pekar bland annat på följande:

  • Människor som spenderar mer tid med familjen lever längre. Detta tack vare stärkta sociala band.
  • Många människor påverkas att ha en mer hälsosam livsstil när de spenderar tid med familj och nära vänner.
  • Att prata med familj och nära vänner kan minska stress.
  • Barn kan få bättre självförtroende och självkänsla när de spenderar mycket tid med familjen.

Givetvis krävs ingen köksrenovering för att spendera mer tid med familjen. Samtidigt är det just det som är mönstret, och kanske är det en positiv bieffekt för er familj också.

Svenskar skiljer sig lite från sydeuropéer på det här sättet. I länder som Spanien, Frankrike och Italien använder man ofta köket just för matlagningen. I Sverige är det för många hemmets viktigaste rum – och då inte bara för matlagning, utan även för att umgås i.

Sverige placerade sig ungefär i mitten av de undersökta länderna, när de fick frågan om hur ofta de lagade mat hemma. Över 60 procent av svenskarna för köksrenovering uppgav att de lagade mat hemma varje dag. En femtedel lagar mat fem till sex dagar i veckan och 12 procent tre till fyra dagar i veckan. Enbart två procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de lagade mat hemma en till två dagar i veckan.

Något som svenskarna stack ut lite på, var summorna som de tillfrågade lägger på sin köksrenovering. Det är nästan var femte svensk som lägger över en kvarts miljon på sin köksrenovering. En av tjugo svenskar lägger över en halv miljon. Det vanligaste är dock att man lägger mellan 100 001 och 250 000 kronor – ett intervall som 35 % av de tillfrågade uppgav att de befann sig i. Därefter hittar vi intervallet 50 001 till 100 000 kronor, som en fjärdedel av svenskarna lägger på sin köksrenovering.