USA:s största begravningsbyrå

En begravningsbyrå anlitas för att hantera praktiska frågor kring nyligen avlidna personer, framförallt förbereda de döda för begravning eller kremering. I begravningstjänster ingår ofta kringliggande hjälp i samband med dödsfall, som till exempel juridiska aspekter och utforma begravningsceremonin.

Om det saknas anhöriga som kan anlita en begravningsbyrå hamnar ansvaret hos kommunen. Kommunen ska även i de fall det saknas pengar till grundläggande begravningstjänster bistå ekonomiskt.

USA var det land där begravningsbranschen på allvar började kommersialiseras och söka sig till större marknader. Denna begravningsbransch har vuxit stadigt och numera har USA flera internationella begravningsbyråer som är börsnoterade. USA:s och även världens största begravningsbyrå har sitt huvudkontor i Houston, Texas. Innan denna begravningsbyrå presenteras redovisas grundläggande fakta och statistik om USA:s begravningsbransch.

Fakta och statistik

  • 21 000 begravningsbyråer: I USA finns det över 21 000 begravningsbyråer som sysselsätter drygt 100 000 personer. Nio av tio begravningsbyråer bedrivs i privat regi, av en individ eller familj. Branschen är därmed till skillnad mot de flesta branscher fortfarande mycket familjär.
  • 144 000 kyrkogårdar: Den kändaste kyrkogården i USA är förmodligen Arlington National Cemetery. Sedan 1860-talet har över 400 000 personer fått sin sista viloplats här. Dock tillåts inte vem som helst begravas på grund av begränsat utrymme, enbart veteraner med hedervärd tjänstgöring och dess nära anhöriga tillåts en viloplats.
  • 20 miljarder dollar i omsättning: Det är cirka 2,4 miljoner begravningar per år i USA. Drygt tio procent av begravningsbranschens omsättning utgörs av den största begravningsbyrån, Service Corporation International.
  • De flesta begravningsbyråer är privatägda: Nära 90 procent av alla begravningsbyråer ägs av en familj eller individ. Börsnoterade företag äger resten, varav den största andelen ägs av Service Corporation International.
  • 100 begravningar per begravningsbyrå: I genomsnitt hanterar en amerikansk begravningsbyrå 113 begravningar per år.

USA:s största begravningsbyrå

År 1962 grundades världens största leverantör av begravningstjänster och kyrkogårdsfastigheter i USA av Robert L. Waltrip. Än idag är samma person aktiv som ordförande i företagets styrelse. SCI, Service Corporation International bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Nordamerika, även om de också har verksamhet i andra delar av världen. Det internationella företaget sysselsätter cirka 20 000 anställda, driver 1500 begravningsbyråer och äger 400 kyrkogårdar. Denna data säger mycket om företaget eftersom en begravningsentreprenör behöver förmågan att visa såväl känslighet som tålamod i stressiga situationer.

Roberts framgångsrika affärsplan var från början att minska omkostnader i sin begravningsbyrå. Detta lyckades han med effektivt genom att dela upp resurser och personal till flera begravningsbyråer, istället för att hålla allting samlat till en enda begravningsbyrå göteborg. Detta blev början på en längre tids expansion som skulle pågå fram till 90-talet. I början av 90-talet sträckte sig företagets verksamhet från USA ända bort till Sydamerika och Australien. Det är nu utan tvekan världens största begravningsbyrå.